Analyse

We analyseren het gezondheidsprobleem of gedrag (wat), de doelgroep of doelgroepen bij wie het probleem speelt (wie) en factoren die het probleem beïnvloeden (waarom). Waar nodig voeren we ook extra onderzoek uit om blinde vlekken in de huidige kennis op te vullen. We maken gebruik van eerder onderzoek om een zo compleet mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Ook doen we een stakeholdersanalyse, zodat alle relevante partijen betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren van de interventie. Uiteindelijk analyseren we hoe we de doelgroep het beste met een interventie kunnen bereiken. 

Ontwikkeling

Hier gaat het om het hoe. We zetten de analyse om in praktische interventie-elementen. Afhankelijk van de doelgroep, gezondheidsprobleem/gedrag en context selecteren we een interventievorm. Dat kunnen aanpassingen in de fysieke omgeving zijn, maar ook in beleid, educatie of communicatie. Vervolgens richten we ons op de inhoud van de interventie. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een lesprogramma, het versterken van vaardigheden van zorgprofessionals, herinrichting van een publieke ruimte of ontwikkeling van een ontmoetingsplek. Centraal staat: hoe zijn relevante factoren te beïnvloeden en hoe kunnen deze het beste in interventies worden gebruikt?

Implementatie

In deze fase staat de verspreiding van de interventies centraal. Wanneer is de impact van de interventie het grootst? En hoe creëren we de randvoorwaarden voor een optimale verspreiding? Ook als de implementatie van een interventie geslaagd is, blijft deze aan onderhoud onderhevig. Door nieuwe technologische of maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten bijvoorbeeld. Zo blijven we voortdurend de cirkel doorlopen.

Evaluatie

Het is belangrijk om te weten of dat wat we met een interventie wilden bereiken ook bereikt is. Dit doen we op verschillende manieren. We kijken naar het effect van de interventie (de uitkomsten) en we evalueren het proces (implementatie). Zo krijgen we inzicht in hoe de interventie in de toekomst nog aantrekkelijker gemaakt kan worden.