Gezonde scholen

Het grootste deel van het leven van kinderen en jongeren speelt zich af op school. Samen met de omgeving thuis is de school de setting waar je invloed kunt uitoefenen op het maken van gezonde keuzes. Dat gaat verder dan alleen educatie. Schoolbeleid speelt een belangrijke rol en vroegtijdig signaleren.

We zien de school niet als dumpplek van interventies, maar als een adaptief systeem waarbinnen gezondheidsbevordering pas echt zijn vruchten afwerpt als het onderdeel wordt van het DNA van de school. Onze expertise in dit programma ligt op de systematische ontwikkeling van interventies en op het doen van onderzoek dat recht doet aan de complexiteit van de schoolcontext.

Testimonial

Diana Vaessen / Projectcoordinator Gezonde Basisschool van de Toekomst OBS Harlekijn

"Wij vonden het 4 jaar geleden belangrijk om deel te nemen aan het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit project heeft tot doel te onderzoeken of gezonder eten en/of extra bewegen bijdraagt aan het welzijn van “onze” kinderen en daarmee ook het verhogen van de (leer)prestaties. Het CGB ondersteunt dit project en leverde een grote bijdrage door verzamelde wetenschappelijke gegevens te analyseren en te presenteren. Dit gebeurde onder andere met beweegmeters voor de kinderen, het afnemen en verwerken van vragen- en stellingenlijsten voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarnaast werden er interviews afgenomen, werden er bijdrages geleverd aan ouderavonden en symposia en werd de “fruitmand” ontwikkeld met een scala aan gezondheid bevorderende tips en activiteiten die ingezet kunnen worden tijdens een lesdag. Een mooie en waardevolle samenwerking voor het project en zeker ook voor ons als school."

Ook geïnteresseerd?

Neem dan contact op met het CGB via het contactformulier.

Contact

Aanpak CGB

Lees hier meer over de de manier van (samen)werken van het CGB.

Aanpak

Wie zijn er betrokken?

Bekijk hier wie er allemaal betrokken zijn bij het CGB.

Team