Samenwerken met de doelgroep

De doelgroep is de grootste expert. Of het nu de burger, de patiënt, de cliënt of de student is. Door het gesprek aan te gaan, komen we tot de beste inzichten. Dat geldt ook voor de intermediaire doelgroep, ofwel de sleutelfiguren in het netwerk rondom de einddoelgroep. Als het goed wordt uitgevoerd, leidt de participatieve benadering tot een beter begrip van het systeem, meer eigenaarschap bij de doelgroep en intensievere betrokkenheid van sleutelfiguren binnen een integrale aanpak. Onze expertise in dit programma richt zich op de bevordering van community engagement, co-creatie van interventies, participatieve actiegerichte strategieën en de toepassing van een systeembenadering.

Testimonial

Jolanda Mikic / Beweegmakelaar in Vaals

"Als Beweegmakelaar in de gemeente Vaals ben ik betrokken bij het project Kansen voor alle Kinderen. In de driehoek beleid, onderzoek en praktijk proberen we gezinnen in armoede te ondersteunen bij het verbeteren van de door henzelf opgestelde behoeften. De afgelopen 3 jaar zijn we samen met de gezinnen aan de slag gegaan. Vanuit het onderzoeksveld werden we ondersteund door een onderzoeker van het CGB die het proces nauwlettend volgde en resultaten in kaart bracht. Deze opbrengsten worden gebruikt om lokaal beleid verder vorm te geven, waardoor hetgeen we samen geleerd hebben in onze dagelijkse werkwijze kan worden ingebouwd."

Ook geïnteresseerd?

Neem dan contact op met het CGB via het contactformulier.

Contact

Aanpak CGB

Lees hier meer over de de manier van (samen)werken van het CGB.

Aanpak

Wie zijn er betrokken?

Bekijk hier wie er allemaal betrokken zijn bij het CGB.

Team